Onko se kannattavaa?

Versio 3

Ennen tilitoimistoyrittäjyyttä työskentelin pitkään yrityksessä, jonka liikevaihto muodostui lähes kokonaan isoista projektitoimituksista. Projektien piti olla kannattavia, että yritystoiminta saattoi jatkua. Minulle se oli hyvä koulu kannattavuuslaskennan merkityksestä.

Ennen kuin liiketoimintaa aletaan harjoittaa, pitää laskea onko se kannattavaa. Kun yritys on jo olemassa ja kaikki näyttää pyörivän suht’ hyvin, pitää yritystoiminnan kannattavuutta edelleen tarkastella kriittisesti ja tutkia voisiko asiat tehdä vieläkin paremmin. Mielestäni tätä tarkoitusta varten tehdään kirjanpitoa – pidetään huoli siitä, että yrittäjä saa hyvän tuoton yrityksestään. Samalla yritys työllistää ihmisiä ja maksaa veroja yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Kannattavuuden laskemiseksi täytyy ensin selvittää mistä toiminnoista yritys saa tulonsa ja mitä kuluja näiden tuottojen aikaansaamiseksi tarvitaan. Kirjanpidossa eri tulolähteille ja näiden kuluille annetaan omat seurantakohteet. Helposti tuloon kohdistettavia kuluja ovat mm. ostot, alihankinnat, toimitilakulut jne. Kun tuloon kohdistuu palkkakuluja, kirjataan ne tuntikohtaisesti – sisältäen palkkojen sivukulut – kyseiselle seurantakohteelle. Koko yritystä koskevat hallintokulut voidaan joko jakaa sovitussa suhteessa eri tulolähteille tai käsitellä kannattavuuslaskennassa omana eränään.

Kun meille Profitakseen tulee uusi asiakas, aloitamme kirjanpidon suunnittelun aina siitä, mitä yritys yritys tekee ja mitä asioita halutaan seurata sen toiminnassa. Seurantakohteet on helppo määrittää eri toimipisteiden, tuoteryhmien tai urakoiden / projektien mukaan. Usein seurantakohteiden määrittely tarkentuu vuosien varrella, kun yrityksen liiketoiminta muuttuu maailman mukana.

Yrityksen johtaminen vaatii kovan työn lisäksi herkkyyttä havaita liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset ajoissa ja reagoida niihin välittömästi. Meidän roolimme on antaa yrittäjälle mahdollisimman nopeasti tieto yrityksen taloudellisista muutoksista, jotta hän pystyy reagoimaan niihin tarvittavalla tavalla.