Palkanlaskenta on osa yrityksen kannattavuuslaskentaa

Versio 2  Henkilöstökulut on yksi yrityksen suurimmista kulueristä. Kun lasketaan liiketoiminnan kannattavuutta, jaetaan yrityksen tuotot ja kulut esimerkiksi toimipaikka-, tuote- tai projektikohtaisiin seurantakohteisiin. Kirjanpidossa on helppo jakaa tuotot, ostot ja muut selkeät kulut omille seurantakohteilleen. Palkanlaskennassa kulujako onnistuu, kun työntekijän työtunnit jaetaan jo palkkakirjanpidossa seurantakohteille. Tällöin myös palkkojen sivukulut jakautuvat tehtyjen tuntien mukaan oikeille seurantakohteille.

Työtuntien ja niihin liittyvien lisien kirjaaminen seurantakohteille tapahtuu parhaiten siellä missä työ tehdään, mieluiten päiväkohtaisesti. Käytössämme olevassa Mepco-palkkaohjelmassa on Web-osio, johon työntekijä voi itse syöttää tekemänsä tunnit seurantakohteineen työpäivän päätteeksi. Kun esimies on tarkastanut ja mahdollisesti korjannut tunnit, hän hyväksyy ne ja työtunnit siirtyvät suoraan palkanlaskentaan seurantakohteineen. Palkanlaskija tekee palkanlaskennan palkkakausittain ja samalla tiedot siirtyvät palkkakirjanpitoon.

Kun työtä tehdään vuoroissa, esim ravintoloissa, toteutuneet työtunnit lisineen ja seurantakohteineen voidaan siirtää palkkakauden päätyttyä työvuorosuunnitteluohjelma Maraplanista suoraan Mepco-palkkaohjelmaan. Näin työntekijän tunnit siirtyvät ensimmäisestä työtunteja käsittelevästä toiminnosta suoraan palkkakirjanpitoon.

Palkkakirjanpidon tietoturvaa lisää se, että käsittelemme palkanlaskentaan kuuluvia henkilötietoja vain Mepco-palkkaohjelmassa. Kirjanpitoon ja kustannuslaskentaan tiedot siirtyvät palkkaohjelmasta palkkakausittain kirjanpidon tili- ja seurantapaikkakohtaisesti muutamana tietorivinä.